中文 | English
订货电话
400-1683301
800-8283301
电话订货时间:
工作日9:00-17:00
订货邮件
order@beyotime.com
订货QQ
4001683301
微信在线咨询
订单下载
碧云天订单.xls
多肽与蛋白> 蛋白检测> 蛋白电泳
SDS-PAGE蛋白上样缓冲液(5X)
产品编号: P0015
产品包装:2ml
选择包装
价格: ¥ 37.00
产品简介
使用说明
产品文件
相关产品
相关论文
产品编号 产品名称 产品包装 产品价格
P0015 SDS-PAGE蛋白上样缓冲液(5X) 2ml 37.00元
P0015L SDS-PAGE蛋白上样缓冲液(5X) 15ml 161.00元

SDS-PAGE蛋白上样缓冲液(SDS-PAGE Sample Loading Buffer,5X),是一种经过改良的以溴酚蓝为染料,5倍浓缩的蛋白上样缓冲液。
可以用于常规的SDS-PAGE蛋白样品的上样。
包装清单:

产品编号 产品名称 包装
P0015 SDS-PAGE蛋白上样缓冲液(5X) 1ml×2
说明书 1份

保存条件:
-20℃保存,至少一年有效。
注意事项:
SDS-PAGE蛋白上样缓冲液(5X)中含少量DTT,有轻微刺激性气味,但不含剧毒的巯基乙醇。
SDS-PAGE蛋白上样缓冲液(5X)必须完全溶解后再使用。
本产品仅限于专业人员的科学研究用,不得用于临床诊断或治疗,不得用于食品或药品,不得存放于普通住宅内。
为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。

使用说明:
1.在室温或不超过37℃的水浴中溶解SDS-PAGE上样缓冲液(5X)。水浴溶解后立即室温存放,尽量避免长时间置于水浴中。
2.按照每4微升蛋白样品加入1微升蛋白上样缓冲液(5X)的比例,混合蛋白样品和蛋白上样缓冲液(5X)。
3.100℃或沸水浴加热3-5分钟,以充分变性蛋白。
注意:如果起始时细胞或组织的用量较大,基因组DNA含量较高,煮沸3-5分钟后有可能仍然比较粘稠或者有粘稠状的半透明物体。此时需要再煮沸5-10分钟或者加入适量稀释成1X的蛋白上样缓冲液后再煮沸3-5分钟。充分煮沸后一方面可以使结合在基因组DNA上的蛋白充分释放,同时会导致基因组DNA的部分断裂从而使粘稠感消失,这样就不会影响后续的上样操作了。
4.冷却到室温后,直接上样到SDS-PAGE胶加样孔内即可。
5.通常电泳至蓝色染料到达胶的底端处附近即可停止电泳。

物质安全数据单
输入右侧验证码点击下载:
更换校验码
质检证书
输入批号搜寻COA
搜索
相关产品请点击如下按钮:
使用本产品的文献:
1. Aikun Fu, Bingqing Yao, Tingting Dong, Yongyi Chen, Jia Yao, Yu Liu, Hang Li, Huiru Bai, Xiaoqin Liu, Yue Zhang, Chunhui Wang, Yajing Guo, Nan Li, Shang Cai
Cell. 2022 Apr 14;185(8):1356-1372.e26.;doi: 10.1016/j.cell.2022.02.027. (IF 38.637)
2. Ximeng Han, Zhenqian Zhang, Lingjuan He, Huan Zhu, Yan Li, Wenjuan Pu, Maoying Han, Huan Zhao, Kuo Liu, Yi Li, Xiuzhen Huang, Mingjun Zhang, Hengwei Jin, Zan Lv, Juan Tang, Jinjin Wang, Ruilin Sun, Jian Fei, Xueying Tian, Shengzhong Duan, Qing-Dong Wang, Lixin Wang, Ben He, Bin Zhou
Cell Stem Cell. 2021 Jun 3;28(6):1160-1176.e7.;doi: 10.1016/j.stem.2021.01.007. (IF 20.86)
3. Jingjing Zhang, Jinxin Qiu, Wenyong Zhou, Jianping Cao, Xuefei Hu, Wenli Mi, Bing Su, Bin He, Ju Qiu, Lei Shen
Nat Immunol. 2022 Feb;23(2):237-250.;doi: 10.1038/s41590-021-01097-8. (IF 20.479)
4. Zhang JT, Qin H, Man Cheung FK, Su J, Zhang DD, Liu SY, Li XF, Qin J, Lin JT, Jiang BY, Song Dong, Liao RQ, Qiang N, Yang XN, Tu HY, Zhou Q, Yang JJ, Zhang XC, Zhang YN, Wu YL, Zhong WZ
J Extracell Vesicles. 2019 Sep 18;8(1):1663666. (IF 14.976)
5. Xi Y, Liu M, Xu S, Hong H, Chen M, Tian L, Xie J, Deng P, Zhou C, Zhang L, He M, Chen C, Lu Y, Reiter RJ, Yu Z, Pi H, Zhou Z
J Pineal Res. 2019 Oct;67(3):e12596. (IF 14.528)
6. Xiaohao Liu, Dongsheng Mao, Yuchen Song, Liucun Zhu, Albertina N Isak, Cuicui Lu, Guoli Deng, Feng Chen, Fenyong Sun, Yu Yang, Xiaoli Zhu, Weihong Tan
Sci Adv. 2022 Jan 14;8(2):eabk0133.;doi: 10.1126/sciadv.abk0133. (IF 13.116)
7. Xueguang Zhang, Rui Zheng, Chen Liang, Haotian Liu, Xiaozhen Zhang, Yongyi Ma, Mohan Liu, Wei Zhang, Yang Yang, Man Liu, Chuan Jiang, Qingjia Ren, Yan Wang, Suren Chen, Yihong Yang, Ying Shen
Sci Adv. 2022 Oct 7;8(40):eabn0968.;doi: 10.1126/sciadv.abn0968. (IF 13.116)
8. Xueguang Zhang, Lingbo Wang, Yongyi Ma, Yan Wang, Hongqian Liu, Mohan Liu, Lang Qin, Jinghong Li, Chuan Jiang, Xiaojian Zhang, Xudong Shan, Yuliang Liu, Jinsong Li, Yaqian Li, Rui Zheng, Yongkang Sun, Jianfeng Sun, Xiangyou Leng, Yan Liang, Feng Zhang, Xiaohui Jiang, Yihong Yang, Ying Shen
Nat Commun. 2022 Mar 16;13(1):1395.;doi: 10.1038/s41467-022-29109-7. (IF 12.121)
9. Liu M, Li ZH, Xu FJ, Lai LH, Wang QQ, Tang GP, Yang WT
Biomaterials. 2012 Mar;33(7):2240-50. (IF 10.317)
10. Cao C, Huang Y, Tang Q, Zhang C, Shi L, Zhao J, Hu L, Hu Z, Liu Y, Chen L
Biomaterials. 2018 Jul;172:1-13. (IF 10.317)
11. Mengyu Liu, Huifeng Pi, Yu Xi, Liting Wang, Li Tian, Mengyan Chen, Jia Xie, Ping Deng, Tao Zhang, Chao Zhou, Yidan Liang, Lei Zhang, Mindi He, Yonghui Lu, Chunhai Chen, Zhengping Yu, Zhou Zhou
Autophagy. 2021 Apr;17(4):903-924.;doi: 10.1080/15548627.2020.1739444. (IF 9.77)
12. Ruijun He, Zhe Wang, Min Cui, Sheng Liu, Wei Wu, Mo Chen, Yongchao Wu, Yanji Qu, Hui Lin, Sheng Chen, Baichuan Wang, Zengwu Shao
Autophagy. 2021 Nov;17(11):3338-3360.;doi: 10.1080/15548627.2021.1872227. (IF 9.77)
13. Tao Li, Bin Fu, Xin Zhang, Yunjiang Zhou, Mengdi Yang, Mengran Cao, Yaxin Chen, Yingying Tan, Rong Hu
Cancer Immunol Res. 2021 Sep;9(9):1008-1023.;doi: 10.1158/2326-6066.CIR-20-1043. (IF 8.728)
14. Jiang M, Wu N, Xu B, Chu Y, Li X, Su S, Chen D, Li W, Shi Y, Gao X, Zhang H, Zhang Z, Du W, Nie Y, Liang J, Fan D
Theranostics. 2019 Jul 9;9(18):5359-5373. (IF 8.579)
15. Shaohong Fang, Song Sun, Hengxuan Cai, Xiaoyi Zou, Shanjie Wang, Xinran Hao, Xin Wan, Jiangtian Tian, Zhaoying Li, Zhongze He, Wei Huang, Chenchen Liang, Zhenming Zhang, Liming Yang, Jinwei Tian, Bo Yu, Bo Sun
Theranostics. 2021 Sep 9;11(19):9358-9375.;doi: 10.7150/thno.62797. (IF 8.579)
16. Yang Y, Hou J, Lin Z, Zhuo H, Chen D, Zhang X, Chen Y, Sun B.
Cell Mol Immunol. 2014 Mar;11(2):184-96. (IF 8.484)
17. Ruimin Ren, Yu Fan, Zhelun Peng, Sheng Wang, Yunqi Jiang, Liangliang Fu, Jianhua Cao, Shuhong Zhao, Heng Wang
Cell Rep. 2022 Aug 16;40(7):111206.;doi: 10.1016/j.celrep.2022.111206. (IF 8.109)
18. Xiangyu Zhao, Ting Peng, Xunhong Cao, Yingping Hou, Ruifeng Li, Tingting Han, Zeying Fan, Ming Zhao, Yingjun Chang, Hebin Chen, Cheng Li, Xiaojun Huang
Cell Rep. 2022 Sep 13;40(11):111342.;doi: 10.1016/j.celrep.2022.111342. (IF 8.109)
19. Bingke Ma, Xingyue Shan, Juehua Yu, Tailin Zhu, Ren Li, Hui Lv, Haidi Cheng, Tiantian Zhang, Lihua Wang, Feiyang Wei, Bo Meng, Xiaobing Yuan, Bing Mei, Xiao-Yong Zhang, Wei-Guang Li, Fei Li
Cell Rep. 2022 Nov 29;41(9):111722.;doi: 10.1016/j.celrep.2022.111722. (IF 8.109)
20. Yingchun Wang, Yuzhen Wang, Lu Ding, Xiaolei Ren, Bo Wang, Liyuan Wang, Songbo Zhao, Xuetian Yue, Zhuanchang Wu, Chunyang Li, Xiaohong Liang, Chunhong Ma, Lifen Gao
Cell Rep. 2022 Nov 29;41(9):111738.;doi: 10.1016/j.celrep.2022.111738. (IF 8.109)
21. Yayun Gu, Yan Zhou, Sihan Ju, Xiaofei Liu, Zicheng Zhang, Jia Guo, Jimiao Gao, Jie Zang, Hao Sun, Qi Chen, Jinghan Wang, Jiani Xu, Yiqun Xu, Yingjia Chen, Yueshuai Guo, Juncheng Dai, Hongxia Ma, Cheng Wang, Guangfu Jin, Chaojun Li, Yankai Xia, Hongbing Shen, Yang Yang, Xuejiang Guo, Zhibin Hu
Cell Rep. 2022 Dec 27;41(13):111891.;doi: 10.1016/j.celrep.2022.111891. (IF 8.109)
22. Cai H, Yin D, Zhang L, Yang X, Xu X, Liu W, Zheng X, Zhang H, Wang J, Xu Y, Cheng D, Zheng M, Han Y, Wu M, Wang Y.
Nucl Med Biol. 2007 Aug;34(6):717-25. (IF 2.396)
23. Yuan Q, Li PD, Li BH, Yang XZ, Xu SB, Liu XH, Zhou FX, Zhang WJ.
J CANCER RES CLIN. 2009 Jan;135(1):131-40. (IF 3.656)
25. Cao BY, Yang YP, Luo WF, Mao CJ, Han R, Sun X, Cheng J, Liu CF.
J Ethnopharmacol. 2010;131(1):122-9. (IF 3.69)
26. Tang WJ, Wang LF, Xu XY, Zhou Y, Jin WF, Wang HF, Gao J.
CALCIFIED TISSUE INT. 2010 May;86(5):404-10. (IF 3.423)
27. Xie Y, Hao H, Kang A, Liang Y, Xie T, Sun S, Dai C, Zheng X, Xie L, Li J, Wang G.
J Ethnopharmacol. 2010 Sep 15;131(2):290-9. (IF 3.69)
28. Wang D, Fang L, Li P, Sun L, Fan J, Zhang Q, Luo R, Liu X, Li K, Chen H, Chen Z, Xiao S.
J Virol. 2011 Apr;85(8):3758-66. (IF 4.501)
29. Tang DQ, Wei YQ, Yin XX, Lu Q, Hao HH, Zhai YP, Wang JY, Ren J.
Fitoterapia. 2011 Sep;82(6):920-6. (IF 2.527)
30. Tang DQ, Wei YQ, Gao YY, Yin XX, Yang DZ, Mou J, Jiang XL.
Phytother Res. 2011 Nov;25(11):1640-7. (IF 4.087)
31. Lu X, Zhang N, Dong S, Hu Y.
Brain Res Bull. 2012 Jan 4;87(1):30-6. (IF 3.37)
32. Xie Y, Wang G, Wang H, Yao X, Jiang S, Kang A, Zhou F, Xie T, Hao H.
Drug Metab Dispos. 2012 Apr;40(4):796-802. (IF 3.231)
33. Yang J, Zhang J, Chen W, Hu Z, Zhu J, Fang X, Yuan W, Li M, Hu X, Tan Y, Hu F, Rao X.
Can J Microbiol. 2012 Apr;58(4):369-80. (IF 1.793)
34. Mao SS, Hua R, Zhao XP, Qin X, Sun ZQ, Zhang Y, Wu YQ, Jia MX, Cao JL, Zhang YM.
J NEUROTRAUM. 2012 Jul 1;29(10):1941-59. (IF 3.793)
35. Xiang Y, Zheng K, Ju H, Wang S, Pei Y, Ding W, Chen Z, Wang Q, Qiu X, Zhong M, Zeng F, Ren Z, Qian C, Liu G, Kitazato K, Wang Y.
J Virol. 2012 Aug;86(16):8440-51. (IF 4.501)
36. Luan HF, Zhao ZB, Zhao QH, Zhu P, Xiu MY.
Braz J Med Biol Res. 2012 Oct;45(10):898-905. (IF 2.023)
37. Jia P, Xu YJ, Zhang ZL, Li K, Li B, Zhang W, Yang H.
J ORTHOP RES. s. 2012 Nov;30(11):1843-52. (IF 2.728)
38. Jiao Q, Wang H, Hu Z, Zhuang Y, Yang W, Li M, Yu X, Liang J, Guo Y, Zhang H, Chen X, Cheng R, Yao Z.
Arch Dermatol Res. 2013 ;305(7):629-636. (IF 2.339)
39. Xiang Q, Wang Y, Wu W, Meng X, Qiao Y, Xu L, Liu X.
Journal of Functional Foods. 2013 Jan;5(1):362-9. (IF 3.197)
40. Ye HH, Wu KJ, Fei SJ, Zhang XW, Liu HX, Zhang JL, Zhang YM.
CLIN RES HEPATOL GAS. 2013 Feb;37(1):e3-15. (IF 2.718)
41. Gao YD, Zheng JW, Li P, Cheng M, Yang J.
J Asthma. 2013 Jun;50(5):439-48. (IF 1.899)
42. Ye HH, Hua R, Yu L, Wu KJ, Fei SJ, Qin X, Song Y, Cao JL, Zhang YM.
DIGEST DIS SCI. 2013 Oct;58(10):2826-39. (IF 2.751)
43. Qin X, Sun ZQ, Zhang XW, Dai XJ, Mao SS, Zhang YM.
J Physiol Biochem. 2013 Dec;69(4):707-18. (IF 2.952)
44. Mao H, Wang H, Ma S, Xu Y, Zhang H, Wang Y, Niu Z, Fan G, Zhu Y, Gao XM.
TOXICOL APPL PHARM . 2014 Jan 1;274(1):180-9. (IF 3.616)
45. Zhang S, Sun Y, Chen H, Dai Y, Zhan Y, Yu S, Qiu X, Tan L, Song C, Ding C.
Virol J. 2014 Mar 31;11:62. (IF 2.579)
46. He X, Song W, Liu C, Chen S, Hua J.
CELL PROLIFERAT. 2014 Apr;47(2):161-71. (IF 5.753)
47. You H, Li T, Zhang J, Lei Q, Tao X, Xie P, Lu W.
Curr Neurovasc Res. 2014 May;11(2):107-13. (IF 1.649)
48. Ji CF, Ji YB.
Exp Ther Med. 2014 May;7(5):1317-1322. (IF 1.785)
49. Li Y, Shen D, Tang X, Li X, Wo D, Yan H, Song R, Feng J, Li P, Zhang J, Li J.
Toxicol Lett. 2014 May 2;226(3):257-63. (IF 3.569)
51. Xin F, Jiang L, Liu X, Geng C, Wang W, Zhong L, Yang G, Chen M.
MUTAT RES-GEN TOX EN. 2014 Jul 15;769:29-33. (IF 2.506)
53. Xia Y, Qi F, Zou J, Yang J, Yao Z.
Brain Behav Immun. 2014 Nov;42:212-21. (IF 6.633)
54. Liu G, Song Y, Cui L, Wen Z, Lu X.
INT J CLIN EXP PATHO. 2015 Feb 1;8(2):1402-10. (IF 0.252)
55. Li Y, Chen X, Tang X, Zhang C, , Wang L, Chen P, Pan M, , Lu C.
Int J Mol Sci. 2015 Mar 18;16(3):6266-80. (IF 4.556)
56. Wang M, Zhou W, Zhou X, Zhuang F, Chen Q, Li M, Ma T, Gu S.
Behav Brain Res. 2015 Mar 1;280:128-40. (IF 2.977)
57. Zhu M, Sun WJ, Wang YL, Li Q, Yang HD, Duan ZL, He L, Wang Q.
Gene. 2015 Apr 1;559(2):103-11. (IF 2.984)
58. Jin X, Liu Y, Liu J, Lu W, Liang Z, Zhang D, Liu G, Zhu H, Xu N, Liang S.
PLoS One. 2015 Aug 7;10(8):e0133770. (IF 2.74)
59. Xiao W, Beibei F, Guangsi S, Yu J, Wen Z, Xi H, Youjia X.
J Endocrinol. 2015 Sep;226(3):121-34. (IF 4.041)
60. Ma X, Dang C, Kang H, Dai Z, Lin S, Guan H, Liu X, Wang X, Hui W.
Int Immunopharmacol. 2015 Sep;28(1):399-408. (IF 3.943)
61. Yan SX, Deng XM, Wang QT, Sun XJ, Wei W.
Acta Pharmacol Sin. 2015 Nov;36(11):1367-76. (IF 5.064)
62. Liu GY, , Jiang XX, Zhu X, He WY, Kuang YL, Ren K, Lin Y, Gou X.
Acta Pharmacol Sin. 2015 Dec;36(12):1473-9. (IF 5.064)
63. Hong W, , Xu XY, Qiu ZH, Gao JJ, Wei ZY, Zhen L, Zhang XL, Ye ZB.
Acta Pharmacol Sin. 2015 Dec;36(12):1487-96. (IF 5.064)
64. Zou Q, Hong W, Zhou Y, Ding Q, Wang J, Jin W, Gao J, Hua G, Xu X .
J Orthop Surg Res. 2016 Jan 7;11:3. (IF 1.777)
65. Zhuang F, Zhou X, Gao X, Lou D, Bi X, Qin S, Sun C, Ye P, Wang Y, Ma T, Li M, Gu S .
Peptides. 2016 Feb;76:115-29. (IF 2.843)
66. Ma M, Bai J, Ling Y, Chang W, Xie G, Li R, Wang G, Tao K .
Mol Med Rep. 2016 Mar;13(3):2850-6. (IF 2.1)
67. Qu L, Gao Y, Sun H, Wang H, Liu X, Sun D.
Biol Trace Elem Res. 2016 Apr;170(2):366-72. (IF 2.639)
69. Qu B, Xing R, Wang H, Chen X, Ge Q, Peng D, Wang G .
Xenobiotica. 2016 May 24:1-7. (IF 1.902)
70. Fu M, Song Y, Wen Z, Lu X, Cui L .
Nutrients. 2016 May 12;8(5). pii: E286. (IF 4.546)
71. L Chai Y, Z Xu J, L Zhang Y, Sheng GT.
GENET MOL RES. 2016 Jun 2;15(2). doi: 10.4238/gmr.150267521. (IF 1.013)
72. L Chai Y, Z Xu J, L Zhang Y, Sheng GT.
GENET MOL RES. 2016 Jun 2;15(2). doi: 10.4238/gmr.150267521. (IF 1.013)
73. Cheong CU, Yeh CS, Hsieh YW, Lee YR, Lin MY, Chen CY, Lee CH .
Molecules. 2016 Jul 9;21(7). pii: E898. (IF 3.267)
74. Guo C, Li C, Yang K, Kang H, Xu X, Xu X, Deng L .
SCI REP-UK. 2016 Aug 8;6:31318. (IF 3.998)
75. Tan Z, Luo M, Yang J, Cheng Y, Huang J, Lu C, Song D, Ye M, Dai M, Gonzalez FJ, Liu A, Guo B .
J Pharm Pharmacol. 2016 Sep;68(9):1203-13. (IF 2.571)
76. Liu P, Sun Y, Qiu G, Jiang H, Qiu G .
Mol Med Rep. 2016 Oct;14(4):2904-14. (IF 2.1)
77. Zhuang F, Li M, Gao X, Wang Y, Wang D, Ma X, Ma T, Gu S .
Behav Brain Res. 2016 Oct 15;313:158-71. (IF 2.977)
78. Li Q, Tang Y, Qin J, Yi L, Yang Y, Wang J, He J, Su Q, Tan H .
Mol Med Rep. 2016 Nov;14(5):4666-4672. (IF 2.1)
79. Wang J, Li J, Liu J, Xu M, Tong X, Wang J .
Mol Med Rep. 2016 Nov;14(5):4063-4068. (IF 2.1)
80. Yao B, Xu Y, Wang J, Qiao Y, Zhang Y, Zhang X, Chen Y, Wu Q, Zhao Y, Zhu G, Sun F, Li Z, Yuan H .
Cell Signal. 2016 Nov;28(11):1703-12. (IF 3.968)
81. Zhang J, Zhao G, Lin J, Che C, Li C, Jiang N, Hu L, Wang Q .
Exp Eye Res. 2016 Nov 23. pii: S0014-4835(16)30487-0. (IF 3.011)
82. Ma F, Zhou Z, Li N, Zheng L, Wu C, Niu B, Tang F, He X, Li G, Hua J .
SCI REP-UK. 2016 Dec 12;6:38805. (IF 3.998)
85. Lu Y, Xie T, Zhang Y, Zhou F, Ruan J, Zhu W, Zhu H, Feng Z, Zhou X .
BMC COMPLEM ALTERN M. 2017 Jan 5;17(1):15. (IF 2.833)
86. Fang Y, Xu Z, Shi Y, Pei F, Yang W, Ma N, Kimatu BM, Liu K, Qiu W, Hu Q .
Food Chem. 2017 Mar 15;219:391-398. (IF 6.306)
87. Wang P, Jiang L, Zhou N, Zhou H, Liu H, Zhao W, Zhang H, Zhang X, Hu Z
ONCOTARGET. 2018 Jan 3;9(9):8427-8440. (IF 5.168)
88. Wu XP, She RX, Yang YP, Xing ZM, Chen HW, Zhang YW
J Biomed Sci. 2018 Feb 7;25(1):10. (IF 5.762)
89. Dai XY, Zhou BF, Xie YY, Lou J, Li KQ
Oncol Lett. 2018 May;15(5):8019-8026. (IF 2.311)
90. Yang Y, Jing Y, Yang J, Yang Q
Exp Ther Med. 2018 Jun;15(6):5189-5198. (IF 1.785)
91. Meng H, Sun X, Song Y, Zou J, An G, Jin Z, Yang L
Clin Immunol. 2018 Jul;192:40-49. (IF 3.368)
92. Zhang ZL, Liu GC, Peng L, Zhang C, Jia YM, Yang WH, Mao L
Gene Ther. 2018 Jul;25(4):284-296. (IF 4.128)
93. Zhou R, Wu J, Tang X, Wei X, Ju C, Zhang F, Sun J, Shuai D, Zhang Z, Liu Q, Lv XB
Oncol Lett. 2018 Aug;16(2):1967-1974. (IF 2.311)
94. Wang Q, Wei J, Wang C, Zhang T, Huang D, Wei F, He F, Cai W, Yang P, Zeng S, Li W, Cao J
Oncol Lett. 2018 Aug;16(2):2366-2372. (IF 2.311)
95. Zhang P, Xu R, Guo Y, Qin J, Dai Y, Liu N, Wu C
Cell Biol Int. 2018 Aug;42(8):1041-1049. (IF 2.571)
96. Song Y, Zhu JS, Hua R, Du L, Huang ST, Stackman RW Jr, Zhang G, Zhang YM
Front Pharmacol. 2018 Aug 3;9:840. (IF 4.225)
97. Deng Y, Yang J, Luo F, Qian J, Liu R, Zhang D, Yu H, Chu Y
CANCER IMMUNOL IMMUN. 2018 Sep;67(9):1355-1364. (IF 5.442)
98. Han B, Feng D, Yu X, Liu Y, Yang M, Luo F, Zhou L, Liu F
Exp Ther Med. 2018 Sep;16(3):1935-1943. (IF 1.785)
99. Feng Y, Guo X, Huang X, Wu M, Li X, Wu S, Luo X
Mol Med Rep. 2018 Oct;18(4):3866-3872. (IF 2.1)
100. Gong H, Sheng X, Xue J, Zhu D
Exp Ther Med. 2018 Oct;16(4):3745-3751. (IF 1.785)
101. Liu H, Li X, Yu WQ, Liu CX
Int J Mol Med. 2018 Nov;42(5):2373-2382. (IF 3.098)
102. Lu X, Wang Q, Gu H, Zhang X, Qi Y, Liu Y
Clin Genet. 2018 Nov;94(5):419-428. (IF 3.578)
103. Li Z, Zhang Q, Wu Y, Hu F, Gu L, Chen T, Wang W
Exp Ther Med. 2018 Nov;16(5):3951-3958. (IF 1.785)
105. Zuo H, Liu X, Wang D, Li Y, Xu X, Peng R, Song T
Int J Med Sci. 2018 Nov 5;15(14):1658-1666. (IF 2.523)
106. Jianfeng Shi, Weibo Zhao, Haijian Ying, Ying Zhang, Juping Du, Shuaishuai Chen, Jun Li, Bo Shen
Int J Rheum Dis. 2018 Nov;21(11):2002-2010.;doi: 10.1111/1756-185X.13198. (IF 1.98)
107. Jie Feng, Jing-Xue Wang, Ye-Hong Du, Ying Liu, Wei Zhang, Jing-Fei Chen, Yuan-Jie Liu, Min Zheng, Ke-Jian Wang, Gui-Qiong He
CNS Neurosci Ther. 2018 Dec;24(12):1207-1218.;doi: 10.1111/cns.12983. (IF 4.074)
108. Zhou P, Deng B, Wu M, Ding F, Wang L
KIDNEY BLOOD PRESS R. 2019;44(6):1453-1464. (IF 1.898)
109. Yue SJ, Liu J, Wang AT, Meng XT, Yang ZR, Peng C, Guan HS, Wang CY, Yan D
AM J PHYSIOL-ENDOC M. 2019 Jan 1;316(1):E73-E85. (IF 3.469)
111. Yong YX, Li YM, Lian J, Luo CM, Zhong DX, Han K
J Cell Biochem. 2019 Jan;120(1):368-379. (IF 4.237)
112. Wang L, Li X, Yang Z, Zhu M, Xie J
ECOTOX ENVIRON SAFE. 2019 Jan 15;167:169-177. (IF 4.872)
113. Yang D, Hu C, Deng X, Bai Y, Cao H, Guo J, Su Z
Molecules. 2019 Jan 31;24(3). pii: E514. (IF 3.267)
114. Li B, Lei SS, Su J, Cai XM, Xu H, He X, Chen YH, Lu HX, Li H, Qian LQ, Zheng X, Lv GY, Chen SH
EVID-BASED COMPL ALT. 2019 Feb 12;2019:7095684. (IF 1.813)
115. Ma C, Gao T, Ju J, Zhang Y, Ni Q, Li Y, Zhao Z, Chai J, Yang X, Sun M
ONCOTARGETS THER. 2019 Feb 21;12:1475-1495. (IF 3.337)
116. Shu B, Zhang J, Jiang Z, Cui G, Veeran S, Zhong G
PESTIC BIOCHEM PHYS. 2019 Mar;155:26-35. (IF 2.751)
117. Huihui Sun, Dong Li, Ming Yuan, Qiuju Li, Ni Li, Guoyun Wang
Biol Reprod. 2019 Mar 1;100(3):649-659.;doi: 10.1093/biolre/ioy212. (IF 3.322)
118. Zhang L, Zhao Y, Fan L, Xu K, Ji F, Xie Z, Ouyang X, Wu D, Li L
Phytother Res. 2019 Apr;33(4):1055-1064. (IF 4.087)
119. Xiang M, Jiang Y, Hu Z, Yang Y, Du X, Botchway BO, Fang M
Am J Transl Res. 2019 Apr 15;11(4):2288-2303. eCollection 2019. (IF 3.375)
120. Zhang J, Lin Y, Dai X, Fang W, Wu X, Chen X
FASEB J. 2019 Jun;33(6):7748-7757. (IF 4.966)
121. Liu B, Zhang Q, Wu X, Fu Y, Wang H, Guan Y, Yang S, Liu Y, Cao W, Wang J
EVID-BASED COMPL ALT. 2019 Jun 10;2019:9148754. (IF 1.813)
122. Sun J, Zhou C, Ma Q, Chen W, Atyah M, Yin Y, Fu P, Liu S, Hu B, Ren N, Zhou H
J Cancer. 2019 Jun 2;10(15):3333-3343. (IF 3.565)
123. Gao E, Wu S, Xu Q, Zeng Y, Tan N, He S, Yang Y, Wei J
Exp Ther Med. 2019 Jul;18(1):332-341. (IF 1.785)
124. Yang GY, Liu FY, Li X, Zhu QR, Chen BJ, Liu LQ
CHINESE MED J-PEKING. 2019 Jul 20;132(14):1700-1705. (IF 1.585)
125. Li F, Song X, Su G, Wang Y, Wang Z, Qing S, Jia J, Wang Y, Huang L, Zheng K, Wang Y
Biochem Pharmacol. 2019 Aug;166:82-92. (IF 4.96)
126. Sun X, Huang T, Zhang C, Zhang S, Wang Y, Zhang Q, Liu Z
Cell Cycle. 2019 Aug;18(16):1908-1924. (IF 3.699)
127. Zhang Y, Guo S, Xie C, Wang R, Zhang Y, Zhou X, Wu X
Animals (Basel). 2019 Aug 27;9(9). pii: E610.
128. Wang Yang, Guowei Zhang, Fan Jiang, Yingfei Zeng, Peng Zou, Huihui An, Qing Chen, Xi Ling, Fei Han, Wenbin Liu, Huan Yang, Jinyi Liu, Jia Cao, Lin Ao
TOXICOL APPL PHARM . 2019 Aug 1;376:17-37.;doi: 10.1016/j.taap.2019.05.004. (IF 3.616)
129. Deng M, Sun J, Xie S, Zhen H, Wang Y, Zhong A, Zhang H, Lu R, Guo L
Mol Med Rep. 2019 Sep;20(3):2258-2266. (IF 2.1)
130. Ma Z, Lu S, Sun D, Bai M, Jiang T, Lin N, Zhou H, Zeng S, Jiang H
BRIT J PHARMACOL. 2019 Sep;176(17):3236-3249. (IF 7.73)
131. Cao H, Jia Q, Shen D, Yan L, Chen C, Xing S
Exp Ther Med. 2019 Oct;18(4):2451-2458. (IF 1.785)
132. Zhang L, Ye Y, Dhar R, Deng J, Tang H
Cells. 2019 Oct 21;8(10). pii: E1287. (IF 4.366)
133. Chen J, Liang B, Bian D, Luo Y, Yang J, Li Z, Zhuang Z, Zang S, Shi J
BIOCHEM BIOPH RES CO. 2019 Oct 22;518(4):691-697. (IF 2.985)
134. Xue B, Hou G, Zhang G, Huang J, Li L, Nan Y, Mu Y, Wang L, Zhang L, Han X, Ren X, Zhao Q, Wu C, Wang J, Zhou EM
Front Microbiol. 2019 Oct 9;10:2313. (IF 4.235)
136. Kan J, Zhao C, Lu S, Shen G, Yang J, Tong P, Xi L, Zhang R, Liang X, Su D, Li D, Liu Y
J Cell Physiol. 2019 Nov;234(11):21395-21406. (IF 5.546)
137. Jin L, Wang Q, Chen J, Wang Z, Xin H, Zhang D
Pharmaceutics. 2019 Nov 17;11(11). pii: E615. (IF 4.421)
138. Li S, Fu Y, Pang Y, Tong H, Li S, Yan Y
J Cell Physiol. 2019 Nov;234(11):21211-21223. (IF 5.546)
139. Sun X, Yao L, Liang H, Wang D, He Y, Wei Y, Ye L, Wang K, Li L, Chen J, Zhang CY, Xu G, Wang F, Zen K
Mucosal Immunol. 2019 Nov;12(6):1280-1290. (IF 6.726)
140. Chen X, Qian B, Kong X, Hao J, Ye Y, Yang K, Xu T, Zhang F
Neurosci Lett. 2019 Nov 1;712:134480. (IF 2.274)
141. Fang X, Liao R, Yu Y, Li J, Guo Z, Zhu T
MEDIAT INFLAMM. 2019 Nov 14;2019:4952131. (IF 3.758)
142. Li Y, Yu Q, Li R, Luo J, Yuan D, Song J, Sun Y, Long T, Yang Z
ONCOTARGETS THER. 2019 Nov 6;12:9239-9248. (IF 3.337)
143. Han X, Zhang Y, Guo J, You Y, Zhan J, Huang W
J Food Sci. 2019 Dec;84(12):3815-3824. (IF 2.478)
145. Dhar R, Zhang L, Li Y, Rana MN, Hu Z, Li Z, Cui H, Tang H
Life Sci. 2019 Dec 1;238:116962. (IF 3.647)
146. Siting Chen, Guanglong Qiu
Plant Signal Behav. 2020;15(2):1709719.;doi: 10.1080/15592324.2019.1709719. (IF 1.671)
147. Huifeng Cheng, Miaojun Lv, Rulin Mi, Guofang Xue
Folia Neuropathol. 2020;58(4):334-346.;doi: 10.5114/fn.2020.102436. (IF 1.278)
148. Li S, Sun Y, Tian T, Qin X, Lin S, Zhang T, Zhang Q, Zhou M, Zhang X, Zhou Y, Zhao H, Zhu B, Cai X
CELL PROLIFERAT. 2020 Jan;53(1):e12708. (IF 5.753)
149. Fang Xu, Xiaolu Shen, Congcong Sun, Xiaomin Xu, Wenhuan Wang, Jiayong Zheng
Med Sci Monit. 2020 Jan 2;26:e920670.;doi: 10.12659/MSM.920670.
150. Lu Z, Wu C, Zhu M, Song W, Wang H, Wang J, Guo J, Li N, Liu J, Li Y, Xu H
Int J Oncol. 2020 Feb;56(2):439-447. (IF 3.899)
151. Yunshu Yang, Yang Liu, Xiang He, Fangfang Yang, Shichao Han, Anhui Qin, Gaofeng Wu, Mengdong Liu, Zhenzhen Li, Jing Wang, Xuekang Yang, Dahai Hu
Immunol Cell Biol. 2020 Feb;98(2):127-137.;doi: 10.1111/imcb.12308. (IF 3.745)
152. Songda Chen, Shan Pan, Huijie Wu, Jingyuan Zhou, Yueli Huang, Shuai Wang, Aiqun Liu
Cancer Manag Res. 2020 Mar 2;12:1523-1534.;doi: 10.2147/CMAR.S237443. (IF 2.886)
153. Fali Zhao, Yi Wu, Wei Yang, Dongdong Wu, Can Wang, Fengmin Zhang
Acta Histochem. 2020 May;122(4):151551.;doi: 10.1016/j.acthis.2020.151551. (IF 2.107)
154. Chunyan Wang, Jingwei Cao, Shurong Duan, Ran Xu, Hongli Yu, Xin Huo, Yuanyuan Qian
J Stroke Cerebrovasc Dis. 2020 May;29(5):104748.;doi: 10.1016/j.jstrokecerebrovasdis.2020.104748.
155. Qijun Lv, Junfeng Deng, You Chen, Yizhen Wang, Bo Liu, Jie Liu
Mol Pharm. 2020 May 4;17(5):1723-1733.;doi: 10.1021/acs.molpharmaceut.0c00177.
156. Yong Huang, Yuting Wang, Lixin Lin, Peng Wang, Lei Jiang, Jian Liu, Xueming Wang
Mol Cell Probes. 2020 Aug;52:101563.;doi: 10.1016/j.mcp.2020.101563.
157. Houzong Yao, Shu Chen, Zhiqin Deng, Man-Kit Tse, Yudai Matsuda, Guangyu Zhu
Inorg Chem. 2020 Aug 17;59(16):11823-11833.;doi: 10.1021/acs.inorgchem.0c01880. (IF 4.825)
158. Qinghai Meng, Yu Li, Tingting Ji, Ying Chao, Jun Li, Yu Fu, Suyun Wang, Qi Chen, Wen Chen, Fuhua Huang, Youran Wang, Qichun Zhang, Xiaoliang Wang, Huimin Bian
J Adv Res. 2020 Aug 24;28:149-164.;doi: 10.1016/j.jare.2020.08.010. (IF 6.992)
159. Zhengxia Wang, Ningfei Ji, Zhongqi Chen, Zhixiao Sun, Chaojie Wu, Wenqing Yu, Fan Hu, Mao Huang, Mingshun Zhang
Allergy Asthma Immunol Res. 2020 Sep;12(5):859-876.;doi: 10.4168/aair.2020.12.5.859.
160. Hao Zhang, Yanan Chen, Yue Li, Tian Wang
Oxid Med Cell Longev. 2020 Oct 10;2020:7178123.;doi: 10.1155/2020/7178123. (IF 5.076)
161. Yingchun Chen, Cui Li, Yaodong Yi, Weijuan Du, Huidi Jiang, Su Zeng, Hui Zhou
Drug Metab Dispos. 2020 Oct;48(10):1074-1083.;doi: 10.1124/dmd.120.000025. (IF 3.231)
162. Han Zhou, Xiaoyun Qian, Nana Xu, Shasha Zhang, Guangjie Zhu, Yuan Zhang, Dingding Liu, Cheng Cheng, Xiaocheng Zhu, Yongze Liu, Ling Lu, Jie Tang, Renjie Chai, Xia Gao
Cell Death Dis. 2020 Oct 24;11(10):913.;doi: 10.1038/s41419-020-03110-8. (IF 6.304)
163. Han Xie, Yuan-Mei Gao, Yong-Chang Zhang, Ming-Wang Jia, Fang Peng, Qing-He Meng, Yi-Chun Wang
J Cell Mol Med. 2020 Dec;24(23):13913-13926.;doi: 10.1111/jcmm.15989. (IF 4.486)
164. Yijing Zheng, Yuemiao Chen, Xiaolang Lu, Qihao Weng, Gaole Dai, Yang Yu, Kehe Yu, Weiyang Gao
Am J Pathol. 2020 Dec;190(12):2376-2386.;doi: 10.1016/j.ajpath.2020.08.013. (IF 3.491)
165. Luping Yu, Huiru Zhang, Xuebing Guan, Dongdong Qin, Jian Zhou, Xin Wu
Development. 2021 Jan 18;148(2):dev196931.;doi: 10.1242/dev.196931. (IF 5.611)
166. Ning Ma, Xingjie Li, Hongyu Jiang, Yulong Dai, Guofeng Xu, Zongde Zhang
J Virol. 2021 Jan 13;95(3):e01753-20.;doi: 10.1128/JVI.01753-20. (IF 4.501)
167. Shaohong Fang, Xin Wan, Xiaoyi Zou, Song Sun, Xinran Hao, Chenchen Liang, Zhenming Zhang, Fangni Zhang, Bo Sun, Hulun Li, Bo Yu
Cell Death Dis. 2021 Jan 18;12(1):88.;doi: 10.1038/s41419-020-03357-1. (IF 6.304)
168. Zhujun Yi, Yilin Wu, Wenfeng Zhang, Tao Wang, Jianping Gong, Yao Cheng, Chunmu Miao
Front Immunol. 2021 Jan 19;11:595316.;doi: 10.3389/fimmu.2020.595316. (IF 5.085)
169. Ning-Ning Ji, Lei Du, Ying Wang, Ke Wu, Zi-Yang Chen, Rong Hua, Yong-Mei Zhang
Front Pharmacol. 2021 Jan 27;11:605618.;doi: 10.3389/fphar.2020.605618. (IF 4.225)
170. Susu Guo, Yuxin Chen, Yueyue Yang, Xiao Zhang, Lifang Ma, Xiangfei Xue, Yongxia Qiao, Jiayi Wang
Cell Death Dis. 2021 Jan 7;12(1):42.;doi: 10.1038/s41419-020-03299-8. (IF 6.304)
171. Shujing Wang, Ziteng Deng, Jia Wang, Wenjun Zhang, Fenghua Liu, Jianqin Xu, Yunfei Ma
Res Vet Sci. 2021 Jan;134:86-95.;doi: 10.1016/j.rvsc.2020.12.005. (IF 1.892)
172. Li Yan, Qingling Jia, Hui Cao, Chuan Chen, Sanli Xing, Yan Huang, Dingzhu Shen
Exp Ther Med. 2021 Jan;21(1):25.;doi: 10.3892/etm.2020.9457. (IF 1.785)
173. Jian Hu, Pei-Le Liu, Yan Hua, Bei-Yao Gao, Yu-Yuan Wang, Yu-Long Bai, Chan Chen
Neural Regen Res. 2021 Feb;16(2):319-324.;doi: 10.4103/1673-5374.290900. (IF 3.171)
174. Liang Liang, Yage Zheng, Yinping Xie, Ling Xiao, Gaohua Wang
Int Immunopharmacol. 2021 Feb;91:107298.;doi: 10.1016/j.intimp.2020.107298. (IF 3.943)
175. Fang Qu, Yingshuang Song, Yaqin Wu, Yujie Huang, Qi Zhong, Yifan Zhang, Zhen Fan, Chun Xu
Exp Cell Res. 2021 Mar 15;400(2):112505.;doi: 10.1016/j.yexcr.2021.112505. (IF 3.383)
176. Si-Ting Huang, Zhi-Jing Song, Yu Liu, Wen-Chen Luo, Qian Yin, Yong-Mei Zhang
Front Pharmacol. 2021 Mar 19;12:615202.;doi: 10.3389/fphar.2021.615202. (IF 4.225)
177. Wenquan Lu, Zhen Ni, Shuqin Jiang, Mingfu Tong, Jian Zhang, Jing Zhao, Chenchen Feng, Qiaoyu Jia, Jingyun Wang, Tingting Yao, Hanbing Ning, Yongquan Shi
Phytother Res. 2021 Mar;35(3):1495-1507.;doi: 10.1002/ptr.6915. (IF 4.087)
178. Tao Song, Wei Chen, Xi Chen, Hui Zhang, Yijuan Zou, Hao Wu, Fuchun Lin, Liyi Ren, Yan Kang, Hao Lei
Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry. 2021 Apr 20;107:110252.;doi: 10.1016/j.pnpbp.2021.110252.
179. Sheng Chen, Xinheng Zhang, Yu Nie, Hongxin Li, Weiguo Chen, Wencheng Lin, Feng Chen, Qingmei Xie
Virol Sin. 2021 Apr;36(2):196-206.;doi: 10.1007/s12250-021-00375-x. (IF 3.242)
180. Lingzhi Niu, Xin Liu, Jing Zhao, Yuanping Wang, Yanxia Li, Ke Li, Yingjian Sun, Yajuan Zheng
Int J Mol Med. 2021 Apr;47(4):59.;doi: 10.3892/ijmm.2021.4892. (IF 3.098)
181. Weijuan Hu, Yibing Wang, Bin Cheng, Luyang Xu, Yin Zhou, Lidong Wu
Mol Med Rep. 2021 May;23(5):365.;doi: 10.3892/mmr.2021.12004. (IF 2.1)
182. Linlin Yu, Jing Wang, Ya Zou, Hairong Zeng, Weiwei Cheng, Xiaoping Jing
Biomed Pharmacother. 2021 Jun;138:111449.;doi: 10.1016/j.biopha.2021.111449. (IF 4.545)
183. Hanwen Liu, Chunyan Jiang, Boya La, Meng Cao, Song Ning, Jing Zhou, Zhengjie Yan, Chuyu Li, Yugui Cui, Xiang Ma, Meilian Wang, Li Chen, Youjia Yu, Feng Chen, Yuexin Zhang, Huimin Wu, Jiayin Liu, Lianju Qin
Stem Cell Res Ther. 2021 Jun 2;12(1):317.;doi: 10.1186/s13287-021-02382-x. (IF 5.116)
184. Rongchuan Zhao, Tao Luo, Pengjiao Ma, Liang Ge, Zonghai Chen, Xinyan Wang, Wei Liao, Lang Bao
Microb Pathog. 2021 Jun;155:104890.;doi: 10.1016/j.micpath.2021.104890.
185. Yangyang Xia, Shouzhen Chen, Jianfeng Cui, Yong Wang, Xiaochen Liu, Yangli Shen, Li Gong, Xuewen Jiang, Wenfu Wang, Yaofeng Zhu, Shuna Sun, Jiangxia Li, Yongxin Zou, Benkang Shi
Biochem Pharmacol. 2021 Jun;188:114575.;doi: 10.1016/j.bcp.2021.114575. (IF 4.96)
186. Chengxiao Ma, Wen Zhang, Wengcong Wang, Jiabing Shen, Kefu Cai, Mei Liu, Maohong Cao
Cell Death Dis. 2021 Jul 5;12(7):674.;doi: 10.1038/s41419-021-03967-3. (IF 6.304)
187. Lin Xu, Bo Tan, Di Huang, Meijie Yuan, Tingting Li, Ming Wu, Chaoyang Ye
Front Pharmacol. 2021 Jul 2;12:626510.;doi: 10.3389/fphar.2021.626510. (IF 4.225)
188. Zhenwan Li, Jin Ma, Zhongsheng Kuang, Yong Jiang
Front Pharmacol. 2021 Jul 28;12:701635.;doi: 10.3389/fphar.2021.701635. (IF 4.225)
189. Fangce Wang, Zheng Li, Jie Zhou, Guangming Wang, Wenjun Zhang, Jun Xu, Aibin Liang
J Exp Clin Cancer Res. 2021 Aug 18;40(1):259.;doi: 10.1186/s13046-021-02071-w.
190. Wei Wang, Rui Wang, Zhijun Jiang, Haonan Li, Zemeng Zhu, Arslan Khalid, Dexiang Liu, Fang Pan
J Neurochem. 2021 Aug;158(4):912-927.;doi: 10.1111/jnc.15439. (IF 4.066)
191. Shuanghui Lu, Zhiyuan Ma, Yong Gu, Ping Li, Yingchun Chen, Mengru Bai, Hui Zhou, Xi Yang, Huidi Jiang
J Appl Toxicol. 2021 Aug;41(8):1232-1240.;doi: 10.1002/jat.4109. (IF 2.997)
192. Fang Geng, Yunxiao Xie, Yi Wang, Jinqiu Wang
Food Chem. 2021 Aug 30;354:129580.;doi: 10.1016/j.foodchem.2021.129580. (IF 6.306)
193. Zhijie Zhao, Tongqi Li, Xiaohua Dong, Xiaojing Wang, Zhongxiao Zhang, Changyi Zhao, Xueran Kang, Ruizhe Zheng, Xinyuan Li
Oxid Med Cell Longev. 2021 Sep 14;2021:7093844.;doi: 10.1155/2021/7093844. (IF 5.076)
194. Yang Yang, Pu Xiang, Qi Chen, Ying Luo, Hong Wang, Huan Li, Lu Yang, Congli Hu, Jiahua Zhang, Yuke Li, Hui Xia, Zhihao Chen, Junqing Yang
Int J Biol Sci. 2021 Sep 21;17(14):3993-4004.;doi: 10.7150/ijbs.60149. (IF 4.858)
195. Weifeng Chen, Jingyao Wang, Qiumei Zhao, Dandan Liu, Donglin Sun, Ningxia Xie, Haohao Zhang, Deji Ye, Chaoyang Li, Yongzhong Liu, Xiaoren Zhang
Oxid Med Cell Longev. 2021 Sep 9;2021:7569168.;doi: 10.1155/2021/7569168. (IF 5.076)
196. Chuanqi Wang, Yang Liu, Huiting Wang, Feng Gao, Xin Guan, Baoming Shi
Mol Nutr Food Res. 2021 Sep;65(18):e2100301.;doi: 10.1002/mnfr.202100301. (IF 5.309)
197. Jiachun Song, Longting Du, Ping Liu, Fuhui Wang, Bo Zhang, Yinyin Xie, Jing Lu, Yi Jin, Yan Zhou, Gang Lv, Jianmin Zhang, Saijuan Chen, Zhu Chen, Xiaojian Sun, Yuanliang Zhang, Qiuhua Huang
Cancer Commun (Lond). 2021 Sep;41(9):867-888.;doi: 10.1002/cac2.12189.
198. Zhaoyang Jing, Hongyan Shi, Jianfei Chen, Da Shi, Jianbo Liu, Longjun Guo, Jin Tian, Yang Wu, Hui Dong, Zhaoyang Ji, Jiyu Zhang, Liaoyuan Zhang, Xin Zhang, Li Feng
J Virol. 2021 Oct 13;95(21):e0124621.;doi: 10.1128/JVI.01246-21. (IF 4.501)
199. Wen-Heng Ji, Dan-Dan Li, Dan-Ping Wei, Ai-Qin Gu, Ying Yang, Jing-Pian Peng
Front Immunol. 2021 Oct 12;12:763067.;doi: 10.3389/fimmu.2021.763067. (IF 5.085)
200. Qi Liu, Mengyue Yang, Lu Zhang, Ruoxi Zhang, Xingtao Huang, Xuedong Wang, Wenjuan Du, Jingbo Hou
Mol Med Rep. 2021 Oct;24(4):709.;doi: 10.3892/mmr.2021.12348. (IF 2.1)
201. Chen Lu, Guangyao Ning, Panpan Si, Chunsheng Zhang, Wenjian Liu, Wei Ge, Kai Cui, Renquan Zhang, Shenglin Ge
Biochem Cell Biol. 2021 Oct;99(5):675-681.;doi: 10.1139/bcb-2020-0505. (IF 2.46)
202. Zhixiong Li, Guangxu Xiao, Huanyi Wang, Shuang He, Yan Zhu
J Ethnopharmacol. 2021 Nov 15;280:114481.;doi: 10.1016/j.jep.2021.114481. (IF 3.69)
203. Xingyun Liu, Jia Yang, Chengwei Yang, Xiang Huang, Mingming Han, Fang Kang, Juan Li
Cancer Cell Int. 2021 Nov 25;21(1):622.;doi: 10.1186/s12935-021-02334-8. (IF 4.175)
204. Lingdi Nie, Liwen Jiang, John P Quinn, Blair D Grubb, Minyan Wang
Int J Mol Sci. 2021 Nov 12;22(22):12273.;doi: 10.3390/ijms222212273. (IF 4.556)
205. Qiong Jiang, Xianfeng Dong, Danqing Hu, Lejun Chen, Yukun Luo
Bioengineered. 2021 Dec;12(1):9021-9030.;doi: 10.1080/21655979.2021.1992332. (IF 2.205)
206. Xin Wang, Wenting Zhang, Jingtao Na, Yanping Huo, Yacheng Wang, Ketong Liu
J Healthc Eng. 2021 Dec 16;2021:3843830.;doi: 10.1155/2021/3843830. (IF 1.803)
207. Wenting Zhang, Xin Wang, Jing Li, Mingyuan Xu, Xiaolu Ren, Huiying Liu, Lu Xu, Jun Shao
J Healthc Eng. 2021 Dec 3;2021:3433615.;doi: 10.1155/2021/3433615. (IF 1.803)
208. Guang-Ping Lang, Can Li, Ying-Ying Han
Neural Regen Res. 2021 Dec;16(12):2499-2504.;doi: 10.4103/1673-5374.313050. (IF 3.171)
209. Qian Jiang, Jie Yin, Jiashun Chen, Xiaokang Ma, Miaomiao Wu, Xilong Li, Kang Yao, Bie Tan, Yulong Yin
Anim Nutr. 2021 Dec;7(4):1061-1069.;doi: 10.1016/j.aninu.2021.02.003.
210. Dan-Dan Wang, Xin-Yue Wu, Ji-Yang Dong, Xiu-Ping Cheng, Shao-Fei Gu, Opeyemi Joshua Olatunji, Yan Li, Jian Zuo
J Inflamm Res. 2021 Dec 30;14:7467-7486.;doi: 10.2147/JIR.S346365.
211. Hao Pan, Ting Song, Ziqian Wang, Yafei Guo, Hong Zhang, Tong Ji, Keke Cao, Zhichao Zhang
J Biochem. 2021 Dec 4;170(4):539-545.;doi: 10.1093/jb/mvab073. (IF 2.476)
212. Qin Xiao, Zhan-Qi Dong, Yan Zhu, Qian Zhang, Xiu Yang, Miao Xiao, Peng Chen, Cheng Lu, Min-Hui Pan
Insects. 2021 Dec 8;12(12):1098.;doi: 10.3390/insects12121098. (IF 2.22)
213. Xiaoqin Tan, Chunpu Li, Ruirui Yang, Sen Zhao, Fei Li, Xutong Li, Lifan Chen, Xiaozhe Wan, Xiaohong Liu, Tianbiao Yang, Xiaochu Tong, Tingyang Xu, Rongrong Cui, Hualiang Jiang, Sulin Zhang, Hong Liu, Mingyue Zheng
J Med Chem. 2022 Jan 13;65(1):103-119.;doi: 10.1021/acs.jmedchem.1c01205. (IF 6.205)
购物车
会员
顶部